ภัทรพร จักรทอง

วิศวกรขุดเจาะน้ำมัน/ ทีมงานผู้ก่อตั้งโปรเจค Designing Your Life x Little Builders