ปาริฉัตร คำวาส

อดีตกองบรรณาธิการนิตยสารแต่งบ้านและงานออกแบบ ขีดเขียนเป็นงานหลัก งานเวลาพักคือนัก(ทดลอง)ชงโกโก้ที่ @berightback.bkk