บ้านใหม่ที่ใช้แต่ของเก่าและยกเอาบ้านเรือนไทยของคุณตาอายุกว่า 80 ปีมาไว้บนบ้าน

เยี่ยมบ้านหรุ่นรักวิทย์ ส่องวิธีคิด วิธีสร้างบ้านที่เก็บความรู้สึกในบ้านเก่าเอามาไว้ในบ้านใหม่ให้ทุกคนอยากอยู่