ปณิชา ปานกลาง

หญิงสาวผู้อยู่ไม่ติดบ้าน เสาะแสวงหาตัวเองและเรียนรู้ไปเรื่อยๆ แค่มีสมุดบันทึกไร้เส้น ดินสอกดและโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ ก็เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่