Avatar

ภควัต ทองเจริญ

ช่างภาพ นักเขียน และนักเดินทางที่หลงรักการผจญภัย หลงใหลการปีนเขา เจ้าของเพจ PakaPrich Adventure