ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล

ศิลปินอิสระ ใช้แรงบันดาลใจจากสังคม ผู้คนรอบตัว ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ