พชรพงษ์ จันทรา

อดีตสถาปนิกจากเชียงใหม่ ผันตัวมาเป็นนักเรียนอีกครั้งที่ฝรั่งเศส ผู้ใช้ศิลปะและเพลงร็อกเป็นพลังงานขับเคลื่อน เพิ่งเริ่มเป็นนักเดินทางได้ไม่นาน แต่โดนกรุงปารีสตกซะจนไม่อยากไปไหน