พชรพงษ์ จันทรา

พชรพงษ์ จันทรา

อดีตสถาปนิกจากเชียงใหม่ที่ผันตัวมาเป็นนักเรียนอีกครั้งที่ฝรั่งเศส ผู้ใช้ศิลปะ-เพลงร็อคเป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิต รังสรรค์ผลงานศิลปะในนาม FAHAKA.Drawing และเพิ่งเริ่มเป็นนักเดินทางได้ไม่นาน แต่โดนกรุงปารีสตกซะจนไม่อยากไปไหน