Avatar

อรวรา ตริตระการ

เด็กกรุงเทพฯ ที่เพิ่งผันตัวมาเป็นคนชอบฟังเสียงน้ำตกและเฝ้ามองหานกบนต้นไม้เมื่อย้ายมาอยู่เมืองอิธากา