สตูดิโอในบ้านสมัยคุณชวดของ จักกาย ศิริบุตร ศิลปินผู้หยิบการเมืองมาสร้างงานศิลปะ

หลุดเข้าไปในบ้านเก่าอายุ 80 ปี โลกแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินเจ้าของผลงานศิลปะสิ่งทออันโด่งดังระดับอินเตอร์