Avatar

นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์

นักการตลาดและเชฟ ผู้มีความสนใจเรื่องระบบอาหารที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาขยะอาหาร อยากให้ทุกคนอร่อยอย่างมีสติ จึงตั้งเพจ Deliconscious ขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องราวอาหารที่ควรรู้