นิษรา ศรีบุญ

อดีตนิสิตจากคณะจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาจาก KU Leuven ที่รักเสียงดนตรีและสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันศึกษาต่อทางด้าน Canine Behavior Management และทำงานเป็น Pet-sitter ที่ Leuven ประเทศเบลเยียม