นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

อดีตนักศึกษามานุษยวิทยา สนใจในเรื่องราวของผู้คน สังคม วัฒนธรรม หลงรักการออกเดินทางสู่ธรรมชาติ หลงใหลในเสียงเพลง และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษร