นิลเนตร องอาจถาวร

ลักยิ้มข้างซ้าย อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจากเรียนจนทำงาน ชอบพิพิธภัณฑ์ โปสต์การ์ด และถ่ายรูปของจิ๋วๆ