Avatar

ณิชามน เนลลี่ ริจนา วิกเตอร์-กิลล์เม่ท์

ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ 14 ครึ่ง เป็นเด็กบ้านเรียนรุ่นต้น ๆ จบบรรพชีวินวิทยาด้านแวดล้อม ชอบเดินทาง เขียนหนังสือ ถ่ายภาพ และเป็นล่าม/นักแปลอิสระ ชื่นชอบแมวเป็นพิเศษ