Avatar

นวมินทร์ กุลประดิษฐ์

จบ มศว เป็นช่างภาพที่มีความเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อแค่ถ่ายรูปให้สวยแล้วก็ตายจากไป