ณัฏฐคเณศ ทองอยู่สุข

ณัฏฐคเณศ ทองอยู่สุข

ช่างภาพบนดอยแห่งเมืองสามหมอกที่มีคำนิยามไว้ว่า “ถ้าเข้าใจบท ก็จะเข้าใจในภาพ“ นี่คือคำที่ช่างภาพทุกคนต้องมี