Avatar

ณัฐกานต์ บุตรคาม

เรียนรู้การเขียนจากไดอารี่เล่มเล็ก ความฝันวัยเด็กคือเป็นนักกีฬาแบดมินตัน ปัจจุบันเรียนวารสารศาสตร์