Avatar

ณัฐภัทร แผ่ทอง

มาจากอำเภอเล็กๆ ชื่ออำเภอพรานกระต่ายแถบชานเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ ชื่นชอบช่วงเวลากลางคืน