Lucas Price ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน Hyper-real Painting ภาพเขียนที่เหมือนความจริงยิ่งกว่าเหมือน

ความสนใจในความสมดุลของ Lucas Price ศิลปินจากลอนดอนผู้ทำให้ภาพเขียนเหมือนจริงยิ่งกว่าภาพถ่าย