นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์

นักเพ้อฝันที่อยากผันตัวมาเป็นนักปฏิบัติ สนุกกับการเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากมุมมองใหม่ๆ ปัจจุบันเรียนอยู่คณะปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์