ภาพถ่ายดอกชบาจากทั่วกรุงของชายผู้นำเสนอความหลากหลายทางเพศด้วยดอกไม้

ดอกชบา ดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียว เครื่องหมายที่บอกว่าคนเราไม่ควรต้องแปะป้ายบอกใครว่าเราเป็นเพศอะไร