มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล

นักข่าวธุรกิจที่ชอบตั้งคำถามใหม่ๆกับโลกใบเดิม เชื่อว่าตัวเองอายุ 20ปีเสมอและมีเพจชื่อ BizKlass