เมธาวี ธรรมปัญญา

เมธาวี ธรรมปัญญา

มนุษย์ผู้กำลังขยับขยาย Comfort Zone แสนแคบของตัวเองออกไปทีละนิด หากได้อยู่ร่วมกับหนังสือและชาเย็นจะรู้สึกสุขเป็นพิเศษ