มนสิชา เอกปิยะพรชัย

มนสิชา เอกปิยะพรชัย

นักสันสกฤตผู้หลงใหลภาษาทมิฬ ทำงานที่ออสติน ใช้ชีวิตใน 3 ทวีป ร่อนเร่พเนจรไปทุกที่ที่งานและความฝันพาไป