Avatar

ร้านหนังสือเล็กๆ

านหนังสือเล็กๆ เปิดครั้งแรกที่ถนนพระอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 และปิดตัวในอีก 7 ปีต่อมา ก่อนจะเปิดอีกครั้ง ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2559 ในอาคารเก่าแก่ที่ยังคงบรรยากาศเดิมๆบนถนนพระอาทิตย์ หนังสือในร้านเน้นที่หนังสือภาพสำหรับเด็ก วรรณกรรมเยาวชน วรรณกรรมไทย และวรรณกรรมแปล เป็นหลัก เปิดประมาณบ่ายสองโมงถึงหกโมงครึ่งทุกวัน ปิดวันจันทร์และอังคาร ยกเว้นบางวันที่จำต้องปิดเพิ่ม ถ้าตั้งใจแวะมา ควรสอบถามทาง inbox ของเพจร้านก่อน