ลลิตา ตันติมูรธา

ลลิตา ตันติมูรธา

เป็นมนุษย์แม่ รักธรรมชาติ ชอบคุยกับต้นไม้ ใบหญ้า และสารพัดรอบตัว ชอบเขียนบันทึก ชื่นชมงานศิลปะและงานทำมือ รักการเดินทาง และชอบการนั่งหายใจเฉย ๆ มองอะไร ๆ ไปเรื่อย ๆ