Avatar

ไลลา ตาเฮ

อดีตนักเรียนออกแบบที่สนิทกับกล้องถ่ายรูปมากกว่าเมาส์ปากกา สบายใจกับการเดิน 10 กิโลมากกว่าการวิ่ง 100 เมตร และเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับการอากาศร้อน