กุลธิดา ทรงกิตติภักดี

คนกรุงเทพฯ ที่ทำบริษัทออกแบบที่เซี่ยงไฮ้ ควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์พิเศษ และเขียนบทความให้นิตยสารด้านการออกแบบเป็นครั้งคราว เคยออกพ็อคเกตบุคกับสนพ.Lizenn ชื่อ ตึก ตึก โป๊ะ