กุลฤดี ภาสุรกุล

กุลฤดี ภาสุรกุล

หมวกหลายใบที่เคยมี ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ใบ ใบที่รักที่สุดคือ การได้ขีดเขียนอะไรมากมาย, ปัจจุบันมีความสุขกับการจัดดอกไม้ และ กองหนังสือ