Planetary Game : รู้จักตัวเอง เชื่อมโยงกับโลก ผ่านการร่วมเล่นบอร์ดเกมไซส์ยักษ์จากสกอตแลนด์

เรื่องของบอร์ดเกมยักษ์ที่ชวนผู้เล่นโดดลงไปเป็นหมาก แล้วค่อยๆ ทบทวนชีวิต พบสายสัมพันธ์กับโลกระหว่างเล่น