กรณ์ สงวนแก้ว

กรณ์ สงวนแก้ว

Head Roaster & Green Coffee Buyer แห่ง Roots ผู้ชอบเล่นกับหมาและอมหัวแมว