กรกฎ อุ่นพาณิชย์

โดยอาชีพ คือนักเขียนที่ชอบสนทนาและพยายามทำความเข้าใจมนุษย์ แต่โดยส่วนตัว คือมนุษย์ที่พยายามใช้ชีวิตอย่างรื่นรมณ์และแฝงไว้ซึ่งสไตล์ในทุกรายละเอียด เพราะเขาถูกสอนมาว่า สไตล์คือคำตอบของทุกอย่าง