กิตติพงษ์ จัตตุพรพงษ์

นักศึกษาปริญญาตรีที่ชอบออกไปหาความเขียวของธรรมชาติมาชุบชูจิตใจ และชอบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเวลาฝนตก