กิรติยา อุคหปัญญากุล

ทำงานด้านจัดนิทรรศการและศิลปะร่วมสมัย อินกับประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โบราณคดี ศิลปะ กาแฟ และนวนิยาย