กิจธเนศ ขจรรัตนเดช

Managing Director และ Part-time Traveller ผู้ที่ชื่นชอบและสนใจการออกแบบ+ประสบการณ์เรื่องรสชาติอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เสมอในการออกแบบ