เกศรินทร์ เจริญรักษ์

เกศรินทร์ เจริญรักษ์

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแมกไม้