Avatar

เกษมสันติ์ เราวิลัย

นักออกแบบผังเมืองที่เทศบาลเมือง Halmstad ตัวแทนสหภาพแรงงานสายสถาปนิกของเทศบาล งานอดิเรกวุ่นๆ กับการซ่อมแซมบ้านที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1850 กับปลูกผักและดูแลต้นแอปเปิ้ล 17 ต้นในสวนหลังบ้าน