กันตพร สวนศิลป์พงศ์

กันตพร สวนศิลป์พงศ์

นักเขียนและผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและสุขภาพจิต MasterPeace ชอบฟังเรื่องเล่าจากจิตใจ และมีเพื่อนเป็นไพ่ช่วยสำรวจใจ