กนิษฐ์ วิเศษสิงห์

กนิษฐ์ วิเศษสิงห์

แฟนพันธุ์แท้เกาะรัตนโกสินทร์ปี 2013 และอโยธยาปี 2018 อดีตบรรณาธิการบริหารสาราณียกร จุฬาฯ เป็นนักดนตรี Jazz และ Blues ปัจจุบันเรียนปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ไทย ที่สำนักเทวาลัย