Avatar

กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูวาสกูลา ประเทศฟินแลนด์ ปัจจุบันกำลังปลูกปั้นสำนักพิมพ์ ‘นาวา’ ซึ่งนำหนังสือภาพสำหรับเด็กจากฟินแลนด์มาตีพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยเริ่มจากหนังสือชุด ‘ตาตุและปาตุ