Avatar

คณวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์

นักเรียนรู้ที่ชอบชงมุกด้วยสีหน้าเคร่งขรึม มือซ้ายหยิบเหรียญ มือขวากําหูฟัง สองเท้าก้าวขึ้นรถเมล์ สายตามองหาการเดินทาง