จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต

อดีตมือตัดต่อที่หันมาเนิร์ดเรื่องถ่ายภาพ ปัจจุบันสู้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์ก มีเป้าหมายว่าจะกลับไปถ่ายรูปในเมืองไทยให้ชาวต่างชาติเห็นบ้าง