จินดารัตน์ แดงเดช

จินดารัตน์ แดงเดช

มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการอ่านหนังสือ การเดินทางและพบปะผู้คนที่หลากหลาย