ฮามิช มัสอิ๊ด

นักสะสมแผ่นซีดีเพลงป็อป อดีตมนุษย์เงินเดือนที่กำลังสะสมความรู้ไปสร้างจุดเปลี่ยนเล็กๆ ที่หนองจอกบ้านเกิด