ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ

ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ

ผู้ร่วมก่อตั้ง บ.บีนสไปร์ ผู้ส่งออกกาแฟพิเศษไทย อุปนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) ประธานมูลนิธิ สุรินทร์ พิศสุวรรณ