เอกธิดา นาคเวช

สถาปนิกที่เลือกผันตัวมาถ่ายทอดงานดีไซน์ผ่านตัวอักษรแทนการตี cad และขึ้น SketchUp