เอกธาดา ชาวป่า

ปีสุดท้ายของคณะสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิกตั้งแต่เด็ก สนุกกับบทสนทนาของคนแปลกหน้า ถึงแม้จะยังไม่เก่งแต่ก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำ นอนน้อย งานหนัก เงินหมด แต่ก็ยังมีความสุข