ธรัฐ หุ่นจำลอง

สนใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยเฉพาะวัฒนธรรม การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม โดยอยากสื่อสารผ่านทั้งการวิจัย ศิลปะ งานเขียน อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้คนที่มีความสนใจต่างกันเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้อย่างหลากหลายทางและง่ายยิ่งขึ้น