Avatar

ดวงยิหวา อุตรสินธุ์

เป็นลูกครึ่งล้านนากับมลายูที่พูดคำเมืองเพี้ยนและพูดมลายูไม่เป็น เป็นนักเดินทางเพราะคนรักชอบเดิน เป็นคนที่กลัวความสูงแต่รักการปีนป่ายหินและภูเขา และ เป็นคนที่แพ้ขนแมวแต่รักแมวสุดจิตสุดใจ