ดนัย พลอยพลาย

นักเรียนภาษาไทย คลั่งไคล้เรื่องราวเก่า ๆ และการเดินทาง