Miljöobelisker อนุสาวรีย์รายงานสภาพอากาศและน้ำเรียลไทม์กลางสตอกโฮล์ม

สร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้คนสตอกโฮล์ม ด้วยการตั้งอนุสาวรีย์ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้เห็นผลงานการร่วมดูแลน้ำและอากาศของเมือง